Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Набрав чинності Закон про колективне управління авторськими правами

Набрав чинності Закон про колективне управління авторськими правами

22 липня 2018 року набрав чинності Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Закон врегульовує діяльність організацій колективного управління (ОКУ), які збирають, розподіляють та виплачують винагороду за використання об’єктів авторського права і суміжних прав (музичних творів, фонограм, відеограм тощо).

Закон встановлює, що колективне управління – це діяльність зі збору, розподілу та виплати правовласникам доходу від прав, що здійснюється в інтересах більше ніж одного правовласника на умовах та з дотриманням принципів, передбачених цим Законом. Колективне управління здійснюється у вигляді добровільного, розширеного та обов’язкового колективного управління. Засновниками організації колективного управління можуть бути виключно право власники. Засновниками і членами організації колективного управління можуть бути фізичні особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи приватного права.

Організації колективного управління від свого імені та в інтересах правовласників здійснюють такі функції:

 • укладають із користувачами договори про надання дозволу на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та договори про виплату винагороди (відрахувань) за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав;
 • укладають договори про партнерство, договори про представництво прав з іншими організаціями колективного управління;
 • збирають, розподіляють та виплачують дохід від прав правовласникам;
 • звертаються до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та доручення правовласників, вчиняють інші дії, передбачені законодавством та дорученням правовласників, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє організація;
 • забезпечують ведення реєстру правовласників, реєстру об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація;
 • здійснюють моніторинг правомірності використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно зі сферами управління правами, щодо яких зареєстровано організацію, та щодо об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їй в управління;

Водночас організації колективного управління не мають, зокрема, права використовувати в будь-який спосіб об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, майнові права щодо яких передані їм для управління на колективній основі. Добровільне колективне управління майновими авторськими та суміжними правами може здійснюватися в будь-якій сфері управління правами, крім тих, у яких здійснюється розширене або обов’язкове колективне управління.

Розширене колективне управління здійснюється виключно в таких сферах:

 • публічне виконання музичних недраматичних творів; публічне сповіщення музичних недраматичних творів;
 • право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою;
 • право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції.

Обов’язкове колективне управління здійснюється виключно у таких сферах:

 1. право слідування щодо творів образотворчого мистецтва;
 2. репрографічне відтворення творів та їх частин (уривків);
 3. відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників;
 4. кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення.

Зазначимо, документ також впроваджує державний нагляд за діяльністю ОКУ через аналіз поданих документів, позапланові перевірки і можливість – у випадку виявлення порушення законодавства – застосування санкцій у вигляді попередження. Невиконання попередження може призвести до скасування реєстрації і акредитації організації.

 • No comments found

Leave your comments

0

Форма заявки на юридичну консультацію