Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

ДТП. Що робити, якщо страхового відшкодування недостатньо або цивільно-правова відповідальність заподіювача шкоди в ДТП не застрахована?

ДТП. Що робити, якщо страхового відшкодування недостатньо

Хоча метою обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є відшкодування шкоди заподіяної внаслідок ДТП, трапляються випадки коли виплаченої суми недостатньо для відновлення транспортного засобу в повному обсязі.

Здебільшого дане викликано тим, що страхове відшкодування на проведення відновлювального ремонту здійснюється з урахуванням коефіцієнту фізичного зносу. Наприклад, якщо транспортний засіб 2005 року випуску, то потерпіла особа отримує приблизно 60% від фактично вартості відновлювального ремонту. Також, є випадки коли розмір шкоди перевищує встановлений ліміт відповідальності або страхове відшкодування зменшено на суму франшизи.

Чомусь, серед більшості автолюбителів склалася така думка, що одержавши страхове відшкодування автоматично припиняється зобов’язання винуватця ДТП на відшкодування шкоди, а єдиним виходом з даної ситуації є пред’явлення позовних вимог до страхової. Проте, існують інші варіанти відшкодування завданих витрат в результаті ДТП.

Відповідно до ст. 1194 ЦК України потерпіла особа, у разі недостатності страхової виплати для повного відшкодування завданої їй шкоди, має право вимагати від заподіювача шкоди сплатити різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою.

Аналіз норм ЦК України дає підстави дійти висновку, що потерпілий вільно, на власний розсуд має право обрати спосіб здійснення свого права такими шляхами:

  • звернення з вимогами виключно до особи, яка завдала шкоди;
  • звернення до страховика, у якого особа, яка завдала шкоди, застрахувала свою цивільну відповідальність;
  • звернення до страховика та в подальшому до особи, яка завдала шкоди, за наявності обставин коли грошових коштів недостатньо для відшкодування шкоди в повному обсязі.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду України викладеного в постанові від 20.01.2016 року у справі №6-2808цс15: «право потерпілого на відшкодування шкоди її заподіювачем є абсолютним і суд не вправі відмовити в такому позові з тих підстав, що цивільно-правова відповідальність заподіювача шкоди застрахована».

Якими доказами підтвердити недостатність страхової виплати?

В тому випадку, коли за результатом проведеного ремонту встановлено, що страхової виплати недостатньо, для належного захисту своїх прав та визначення розміру матеріальної шкоди, рекомендуємо здійснити наступні дії:

По-перше, необхідно отримати від страхової компанії висновок експерта. Даний висновок необхідний для того, щоб суд міг належним чином встановити, які саме пошкодження завдано транспортному засобу та те, що витрати, які понесла потерпіла особа дійсно стосуються завданої шкоди під час ДТП.

По-друге, у разі проведення ремонтних робіт в обов’язковому порядку потрібно зберігати всі чеки та акти виконаних робіт, які підтверджують фактично понесені витрати на проведення відновлювального ремонту транспортного засобу.

В розумінні ст.ст. 22 та 1194 ЦК України, дані докази в повній мірі підтверджують розмір витрат, яких потерпіла особа зробила для відновлення свого порушення права та те, що страхового відшкодування не достатньо.

Також, трапляються випадки коли цивільно-правова відповідальність заподіювача шкоди не застрахована.

Що робити, якщо цивільно-правова відповідальність заподіювача шкоди в ДТП не застрахована?

Як вже зазначалось, право потерпілого на звернення до суду є абсолютним і у такому разі можна звернутися до суду з вимогою про відшкодування шкоди в повному обсязі з винуватця ДТП. Але такий порядок відшкодування шкоди досить складний та ухвалення рішення на користь потерпілого не завжди є гарантією його виконання винуватцем ДТП.

В такому випадку більш простим та реальним порядком отримання грошових коштів є звернення до Моторного (транспортного) страхового бюро України. Відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» дана організація, відшкодовує шкоду потерпілому, у разі заподіяння шкоди особою, яка не застрахувала свою цивільно-правову відповідальність.

Процедура відшкодування шкоди Моторним (транспортним) страховим бюро України зазначена у Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» та не відрізняється від відшкодування шкоди звичайною страховою компанією.

  • No comments found

Leave your comments

0

Форма заявки на юридичну консультацію