• Трудове право

  Трудове право

 • 1

Трудове право та трудові спори

Питання праці в сучасному світі ніколи не втратять своєї актуальності, оскільки безпосередньо пов'язані з матеріальним забезпеченням кожної людини і функціонуванням основних сфер життєдіяльності суспільства.

На сьогоднішній день законодавство в сфері трудового права є цілий ряд різноманітних актів прийнятих у різний час при різних соціально-економічних умовах, які вкрай ускладнюють розуміння основних механізмів регулювання трудових відносин.

Розуміючи всю важливість трудових питань і високий рівень відповідальності, надаються наступні послуги в сфері трудових правовідносин:

 1. розробка кадрової документації та приведення її у відповідність до чинного законодавства, а саме:
  • розробка трудових договорів і контрактів;
  • реєстрація трудових договорів;
  • розробка та реєстрація колективних трудових договорів;
  • розробка посадових інструкцій, штатного розкладу;
  • положень про структурні підрозділи;
  • наказів, розпоряджень та іншої кадрової документації.
 2. консультації з питань праці: працевлаштування, оплати праці, соціальних пільг і гарантій, робочого часу і часу відпочинку, звільнення, забезпечення зайнятості та ін.;
 3. юридична допомога з питань працевлаштування іноземних громадян та отримання дозволу на роботу;
 4. представництво інтересів в судах по індивідуальним і колективним трудовим спорам;
 5. юридичний супровід реструктуризації підприємства, яка пов'язана зі зміною в організації виробництва і праці, скороченням, реорганізацією або ліквідацією підприємства.
  

ВІДПРАВТЕ НАМ ВАШ ЗАПИТ